جغرافیا وآب وهوای چونگ کینگ که یکی از شهرهای کشور چین میباشد کمی منحصر به فرد میباشد.

جغرافیا وآب وهوای چونگ کینگ

 


در این شهر میانگین دمای هوای سالیانه 2/ 18 سانتیگراد می باشد و میزان بارندگی  سالیانه 140/ 1 میلی متر است.در فصول  مختلف آب وهوای  این استان مرطوب و شرجی می باشد و تابستانها طولانی  و بسیار گرم و مرطوب هستند.

در فصل تابستان بالاترین دما 33 تا 34 درجه  سانتیگراد میشود اما از طرفی زمستانها  کوتاه  و ابری  و مرطوب می باشند و به دلیل واقع شدن استان چونگ کینگ در آبگیر سیچوآن ،این منطقه از تابش نوربسیار کمتری بهره مند خواهد بود.

جغرافیا وآب وهوای چونگ کینگ

از طرفی میزان تابش خورشید در سال 1055 ساعت است و 100 روز از سال بخصوص فصل تابستان و پاییز در این استان هوا مه آلود است و به همین دلیل این شهر به نام  "شهر مه" معروف میباشد و در جنگ چین و ژاپن آب و هوای ویژه این منطقه نقش مهمی در مقابله با هجوم ارتش امپراطوری ژاپن ایفا کرد.
به دلیل وجود ارتفاعات در بخش های جنوب شرق این استان شرایط آب و هوایی خنک تر می باشد.