آلودگی هوا که در این روزها یکی از بزرگترین معضلات و دغدغه ها در شهرهای بزرگ چین به شمار می آید، مقامات این کشور را واداشت تا علاوه بر توقف فعالیت تعداد زیادی از کارخانه های آلوده کننده و نیروگاه ها، طرح های ترافیکی در سراسر کشور را اعمال کند. در جدیدترین گزارشی که از طرف وزارت محیط زیست چین انتشار یافته، این واقعیت مشخص است که در بسیاری از ماه های سال جاری میلادی (2015) تعداد زیادی از شهرهای بزرگ این کشور آلوده بودند و تدابیر گرفته شده از طرف دولت نیز نتوانسته این مشکل را برطرف کند.

هوای آلوده چین‎

گفتنی است پکن نیز تنها در یک ماه گذشته، نیمی از روزها را در آلودگی سپری کرده است. دولت چین از سال گذشته میلادی شروع به اجرای طرحی با هدف جنگ با آلودگی هوا نمود که نتیجه ای نگرفت. به علاوه وزارت محیط زیست چین نیز در گزارشی بیان کرده که بعید است تا سال 2030 میلادی هم بتوان مشکل آلودگی هوای شهرهای بزرگ این کشور را بر طرف نمود.

هوای آلوده چین‎
قابل ذکر است که در سال 2014 بیش از 90 درصد از 74 شهر بزرگ چین نتوانسته اند به استاندارد هوای پاک دست یابند.