کشور چین با مساحتی پهناوربوده و به عنوان کشوری کثیرالمله مشهور میباشد.این کشوردارای شهرهایی با معماریهای مختلف بوده که دارای ویژگیهای خاصی هستند.

شهرهای مشهور گردشگری چین

به طوریکه در شمالچین، شهر بیجنگ پایتخت چین ودر شرق، شهر شانگهای – مرکز اقتصادی چین ، در غرب لهاسا با زیبای مناظرو ویژگی های ملی، در جنوب شهر" کون مینگ " دارای اب و هوای چهار فصل بهاری قرار گرفته اند.

امروزه کشور چیندارای جمعا 137 شهری است که لقب نمونه گردشگریرا به خود اختصاص داده اند و شهرهای شانگهای – بیجنگ –تیان زین –چونگ چین –شن زین –هانگ جو – دالیان –نانکن – شامن –گونگ جو –چن دو – شن یانگ –چین دایو – نین پو –شی ان – هار بین- جی نان –چیان چون – لهاسا از جمله آنها میباشند.

شهرهای مشهور گردشگری چین

همچنین علاوه بر این شهرها،ده ها شهرنیز  به عنوان شهرهای تاریخی و فرهنگی انتخاب گردیده اندکه انها نیز عبارتند از:شهرهای هار بین – جی لین – جن جو – جایو چین – لیو جو – چین دایو و غیره.