شهرماکائو یک شبه جزيره در درياي چين میباشد که تا سالهاي اخیر مستعمره پرتغال بود اما امروزه بخشي از خاک جمهوري خلق چين میباشد.

شبه جزيره ماکائو

در واقع ماکائو شبه جزيره کوچکي است که در نزديکي شهر جوخاي در جنوب چين قرار دارد.شهر ماکائو با 120 هزار نفر جمعيت مرکز مامائورا تشکیل میدهد.شبه جزيره ماکائو دارای 6 مايل مربع مساحت و 450 هزار نفر جمعيت بوده و در مجاورت هنگ کنگ مي‌باشد.

شبه جزيره ماکائو


زبان اکثرمردم ماکائو کانتونی  بوده و هوکین و ماندارین و تا حدودی پرتغالی نیز در این منطقه رایج است.
طبق امارهای بدست امده حدود 95 درصد ماکائویی ها چینی بوده و فقط و 1 درصد آنها دورگهٔ چینی و پرتغالی هستند.البته دین 50 درصد مردم ماکائو بودایی ، 15 درصد کاتولیک و 35 درصد جمعیت نیز بی دین میباشند.