طبق اسناد تاریخی در سال ۱۵۵۷ میلادی ماکائو مستعمره پرتغال گردید و در سیزدهم آوریل 1987پرتغال و چین در مورد وضعیت ماکائو وارد مذاکراتی شدند.

تاريخچه ماکائو

 

 

این مذاکرات سرانجام در بیستم دسامبر 1999 به نتیجه رسید و پرتغال با پیوستن ماکائو به چین  موافقت نمود.

البته این تواق بنا به پذیرش شروطی بود.شروط این مذاکرات به این صورت بود که باید ماکائو به یک منطقهٔ اداری ، تجاری و بازرگانی تبدیل شود وچین را ملزم به اعطای خودمختاری اقتصادی و اجتماعی به ماکائو به مدت ۵۰ سال نمودند.

تاريخچه ماکائو

به همین دلایل اگر در فرهنگ این شهر دقیق شویم میبینیم که در ماکائو فرهنگ و اداب و رسوم مردم آمیزه ای از فرهنگ چینی و پرتغالی میباشد.