شهر ماکائو یکی از شهرهای چین میباشد که از نظر ساختاری فاقد تقسیمات کشوری بوده ولی می توان این شهر را به چندین قسمت تقسیم نمود.

ساختار شهر ماکائو

بخش ماکائو پنينسولا يا آوومن که شبه جزیره ایی متصل به سرزمین اصلی چین میباشد و شامل بسیاری از مراکز تفریحی و گردشگری بوده ودر جذب توریست نیز نقش بسزایی دارد.


بخش شمالی جزیره که به نام تايپا يا تام چاي میباشدو در جنوب شبه جزیره ماکائو قراردارد.البته این بخش از جزیره بسیار جالب میباشد زیرا به وسیله سه پل به شبه جزیره اصلی متصل میشوند.یکی از امکن مهم این قسمت وجود فرودگاه ماکائو میباشد که در شرق این بخش قرار دارد.

همچنین این بخش بیشتر مسکونی میباشد.

ساختار شهر ماکائو

در نهایت بخش جنوبی جزیره که توسعه کمتری داشته و دلیل اصلی آن به علت کوهستانی بودن این قسمت میباشد و ازمهمترین جاذبه های این بخش می توان به زمین گلف ، مسیرهای پیاده روی و سواحل شلوغ آن اشاره نمود.