اگز سری به کشور چین بزنید خواهید دید که یکی از برترین دیدنیهای کشورچین, نینگبومیباشد که در گوشه‌ی شمال شرقی استان ژجیانگ قرار گرفته است .

شهر نینگبو

 

این منظقه در ۲۵ کیلومتری دریای شرقی چین بوده و از قرن هفتم یکی از مهم‌ترین بندرگاه‌های چین به حساب میرفته است.

این منطقه دارای کانال‌های منقطع و قابل عبوری در سطح شهرمیباشد.

شهرنینگبوبسیارشلوغ بوده واگر کمی به شهر دقت کنید خواهید دید که یک نمونه کوچک از شانگهای به چشمتان میخورد.

قدمت این شهربه ۲۳۰۰ سال پیش و سلسله‌ی «کین» باز خواهد گشت.طبق امار بدست امده شهرنینگو بعد از شانگهای از لحاظ توان عملیاتی ارسال محموله های بازرگانی در جهان رتبه دوم را دارد.

شهر نینگبو

البته با توجه به رشد چشمگیر امکانات و تدارکات گسترده ای که این بندر در چند سال اخیر بدست اورده پیش بینی میشود که در آینده از شانگهای پیشی بگیرد و به عنوان اولین بندر در دنیا از لحاظ ارجح بودن برای ارسال کالا شناخته شود.