Back to Top

اقامت در چین

هزینه ها و شرایط زندگی در کشور چین

اطلاعات در مورد هزینه ها و شرایط زندگی در کشور چین یکی از مهمترین و اصلی ترین موارد درسفر یا اقامت دراین کشور میباشد.

گر چه قیمت ها در چین در حال افزایش هستند،ولی هنوز در مقایسه با کشورهای صنعتی هزینه های زندگی در چین بسیارمطلوب میباشد.همچنین شما ازاینکه چگونه به راحتی می توانید زندگی کنید واقعا شگفت زده میشوید.

هزینه ها و شرایط زندگی در کشور چین

ویزا چین

مدارک لازم برای اخذ ویزای چین:اصل پاسپورت-۲ قطعه عکس۳در۴رنگی زمینه سفید-اطلات فردی از قبیل آدرس منزل ومحل کار، شغل وشماره تلفن.

و ازشرایط اخذ ویزا چین وانواع ویزای قابل دریافت از کشور چین عبارتنداز: ویزا گروهی ، ویزا انفرادی ، ویزا تجاری ، ویزا مولتی.

ویزای چین