ویزای تحصیلی درکشور چین با ضوابط خاصی صادر میشود.طبق قانون برای دوره های زبان بالای ۶ماه ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد صادر می شود.
البته مدت زمان اعتبار این ویزا بسته به مدت زمان تحصیل از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود و ( بعد از اتمام ویزا امکان تمدید در کشور چین وجود دارد).

تحصیل درکشور چین