پارک ملی جیوژیگو یکی از مناطق تفریحی ودیدنی چین میباشد جزو مناطق بسیار زیبا و دیدنی وتوریست پذیر این کشور میباشد.

پارک ملی جیوژیگو

 

پارک ملی جیوژیگو از طرفی با عنوان مهمترین منطقه محافظت شده چین نیزشناخته شده است.
لازم است بدانید که برای رفتن به این منطقه ی زیبا وتفریحی بهترین زمان اواسط نوامبر تا ماه مارس میباشد که این دوره بهترین زمان برای بازدید از این منطقه است،و دلیل این امر نیزاین است که این ماهها شلوغی ماه های دیگر را ندارد وگردش در این منطقه جذابتر خواهد بود.

همچنین میتوان هر روز به وسیله چندین پروازی که از چنگدو به فرودگاه جیو هوانگ صورت می گیرد به آنجارفت.

پارک ملی جیوژیگو

شما میتوانید برای تفریح واقامت درگردشگاه شریتون جیوژیگو که در فاصله نزدیکی از پارک قرار دارد ساکن شوید.